ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кхалід Аль-Мула Алі, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Досліджено питання моделювання та оптимізації інноваційно-інвестиційних процесів в умовах стохастичних змінних характеристик ринкового та інвестиційного середовища за умови невизначеності, що пов’язана з поведінкою компаній-конкурентів, що мають можливості реалізації аналогічних інвестиційних проектів.

Ключові слова:

інноваційна діяльність, підприємства харчової промисловості, конкуренти, інвестиційні проекти

Використана література:

  1. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

  2. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

  3. Гришова І. Ю. Проблеми формування інноваційної системи України / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 54–62.

  4. Гришова І. Ю. Розробка заходів управління ризиками фінансової безпеки підприємства / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету: науково-методичний журнал. Серія: фінанси і кредит. – 2012. – № 2. – С. 15–21.

  5. Гришова І. Ю. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2014. – Вип. 4. – С. 183–187.

  6. Anisimova IuAMETHODS OF CONTROL OF RECEIVABLES IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES / IuAAnisimovaAMönkkönen // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 1(12). – С. 92–96.

  7. Geiffer W., Scheider W., Dogl R. Technologie Portfolio Management in: Saudt, Das Management von Innovationen, Frankfurt, 1990. – S. 107124.

Переглянути статтю    Завантажити pdf