ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ковадло К.Л., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена розробленню етапів формування механізму управління конкурентним статусом підприємства та механізму підвищення конкурентного статусу підприємства з позиції сучасної теорії управління соціально-економічними системами, в межах якої цей механізм розглядається з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища й основних функцій менеджменту.

Ключові слова:

механізм конкурентного статусу, етапи формування механізму конкурентного статусу, підвищення конкурентного статусу

Використана література:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф.  СПб: Питер Ком, 1999.  416 с.

2. Вопросы изучения экономических аспектов конкурентоспособности товара (на примере машинотехнической продукции) // БИКИ. Приложение № 12. – М. : ВНИКИ, 1994. – 86 с.

3Портер М. Конкуренция пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с.

4. Сидорец Е. Л. Факторы, формирующие конкурентный статус предприятия / Е. Л. Сидорец, В. И. Бокий // Экономика и предпринимательство. – 2013. –  12, ч. 3. − С. 578−581.

5. Сидорець К. Л. Зв’язок між економічною заможністю підприємства і його конкурентним статусом / К. Л. Сидорець, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. − 2011. − № 5, т. 3. − С. 114−118.

6. Сидорець К. Л. Конкурентні переваги як основа формування конкурентного статусу підприємства / К. Л. Сидорець, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. − 2012. – № 2, т. 3. − С. 97−92.

7. Сидорець К. Л. Конкурентостійкість підприємства як фактор збереження його конкурентного статусу / К. Л. Сидорець, В. І. Бокій // Теорія і практика управління економічним розвитком : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012.

8. Ярошенко С. П. Принципы конкурентоспособности сферы материального производства / С. П. Ярошенко // Регiональнi перспективи. – 1998. – № 1(2). – С. 3739.

Переглянути статтю    Завантажити pdf