ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ребкало М.М., Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення захисту прав дитини та зміст діяльності органів виконавчої влади усіх рівнів у цій сфері, які в сукупності утворюють основні компоненти механізму державного управління у сфері охорони дитинство.

Ключові слова:

механізм державного управління, органи виконавчої влади, сфера захисту прав дитини

Використана література:

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. – К. : Україна, 1996. – 119 с.

2. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : схвалена резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

4. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24.05.2011. № 597/2011. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

5. Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 06.04.2011 № 389/2011. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

6. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf