ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблеми обліку цільових пільгових державних кредитів на навчання у вищих навчальних закладах, які фінансуються з бюджету. Обґрунтовано алгоритми відображення в обліку надання кредитів, нарахування відсотків за кредит та його повернення.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, пільгові державні кредити, навчання

Використана література:

 1. Демьяненко Д. Бухгалтерско-налоговые особенности образовательных услуг / Д. Демьяненко // Бухгалтерия. – 2005. – 29 августа (№ 35 (658)).

 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.09 № 1541. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 “Доходи” [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.10 № 1629. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 5. Пільгові кредити для здобуття освіти: оформлення та облік [Електронний ресурс] : Закарпатська обласна державна адміністрація. – Режим доступу : http:// www.carpathia.gov.ua/en/publication/ content/1179.htm.

 6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.13 № 611. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 7. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 31.12.2013 № 1203. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PlanSchetovBudget_2015.aspx.

 8. Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 916. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF/conv.

 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.99 № 996-XIV. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

 10. Про порядок відображення у бухгалтерському обліку пільгових кредитів для здобуття освіти [Електронний ресурс] : Лист Держказначейства від 02.02.04 № 07-04/205-905. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_1g/pg_inwfok.htm.

 11. Угода про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2003 № 508.– Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf