ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Безверхня Ю.В., Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто стратегічні цілі впровадження управлінського обліку на підприємствах, проаналізована стратегія підприємств на сучасному ринку, обґрунтовано необхідність управлінського обліку в нових умовах, які виникли під час вступу України до СОТ.

Ключові слова:

управлінський облік, керування, підприємство, стратегія, СОТ

Використана література:

1. Уорд К. Стратегический управленческий учет / Кит Уорд ; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2002. – 346 с.

2. Каверина О. Д. Калькулирование себестоимости: новый взгляд на проблему / О. Д. Каверина // Бухгалтерский учет и аудит. – 2008. – № 5. – С. 87-95.

3. Лысенко Ю. В. Управленческий учет в системе управления предприятием / Ю. В. Лысенко // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 3 (19). – С. 35-39.

4. Анисимов Е. Д. Вступление в ВТО: проблемы сельхозпроизводителей / Е. Д. Анисимов // Справочник экономиста. – 2012. – № 2. – С. 79-92.

5. Юрьева Л. В. Анализ категорий расходы, затраты и себестоимость в системе стоимостного измерения [Электронный ресурс] / Л. В. Юрьева // Региональная экономика и управление. – 2007. – № 1(09). – Режим доступа : http://region.mcnip.ru/modules.php.

Переглянути статтю    Завантажити pdf