ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Проскура К.П., Київський економічний інститут менеджменту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості адміністрування податків у кризовий та посткризовий період, розглянуто вплив стадії розвитку економіки на динаміку обсягів податкових надходжень та ефективність податкового адміністрування. Проаналізовано взаємозв’язок показників сектору публічних фінансів із показниками ефективності податкового адміністрування за такими групами показників: зміни доходів бюджету та податкових надходжень, динаміка дефіциту зведеного бюджету і загального обсягу державного боргу.

Ключові слова:

податок, доходи бюджету, видатки бюджету, адміністрування податків, дефіцит бюджету, планування податків, податкова політика

Використана література:

  1. Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка, О. О. Молдован [та ін.]. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

  2. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доп. / О. О. Молдован, С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 80 с.

  3. Проскура К. П. Оцінювання ефективності податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку / К. П. Проскура // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. Серія. Економіка : збірник наукових праць, 2012. – № 4(16). – С. 186-192.

  4. Проскура К. П. До питання методики оцінювання ефективності податкового навантаження / К. П. Проскура // Актуальні проблеми розвитку економіки : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9, т. 1. – С. 38-43.

  5. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, Я. В. Бережний [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 144 с.

  6. Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf