ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кальченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в контексті забезпечення інвестиційної безпеки. Встановлено основні загрози інвестиційній безпеці в туризмі, визначено головні заходи щодо забезпечення інвестиційної безпеки в цій галузі.

Ключові слова:

інвестиційна безпека, загрози, туризм, інвестиційний клімат

Використана література:

  1. Гуменюк В. В. Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / В. В. Гуменюк. – К., 2006. – 32 с.

  2. Денисенко М. П. Інвестиційне партнерство та його роль у прискоренні розвитку економіки / М. П. Денисенко // Проблеми науки. – 2003. – № 1. – С. 15-23.

  3. Кальченко О. М. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі України / О. М. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 44. – С. 78-87.

  4. Корнієнко А. А. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору [Електронний ресурс] / А. А. Корнієнко, О. І. Малик. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043.

  5. Малютін О. К. Інвестиційне забезпечення економічної безпеки національної економіки [Електронний ресурс] / О. К. Малютін. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file.

  6. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін. ; за ред. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.

  7. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій : навч. посіб. / О. Н. Татаренко, А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2000. – 160 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf