ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Камінський А.Б., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено концептуальні підходи до імплементації скорингу в бізнес-процеси споживчого кредитування банку. Показана специфіка імплементації на різних стадіях взаємодії з позичальником: залучення клієнтів, аплікації, кредитних відносин, стягнення заборгованості. Обґрунтовані переваги використання скорингів на кожній стадії.

Ключові слова:

кредитний скоринг, споживче кредитування, бізнес-процеси, ризик-менеджмент банку

Використана література:

  1. Anderson R. The credit scoring toolkit: theory and practice for retail credit risk management / R. Anderson. – UK. : Oxford University Press, 2007. – 731 p.

  2. Siddiqi N. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring / N. Siddiqi. USA. : John Wiley & Sons, Inc., 2006. – 196 p.

  3. Crook J. Recent developments in consumer credit risk assessment / Crook J., Edelman D., Thomas L. // European Journal of Operational Research. – 2007. Vol. 183. – P. 1447-1465.

  4. Bonini S. The survival analysis approach in Basel II credit risk management: modeling danger rates in the loss given default parameter / Bonini S., Caivano G. //Journal of Credit Risk. – 2013. – V.9, № 1. – Р. 101-118.

  5. Бурий К. П. Скорингові системи як інструмент протидії фінансовим ризикам банків при кредитуванні / К. П. Бурий // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Прикарпат. наук.-аналіт. центр ; [редкол. : Ткачук І. Г. (голов. ред.) та ін.]. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2012. Вип. 8, т. 1. С. 109-113.

  6. Волик Н. Г. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику комерційного банку при споживчому кредитуванні / Н. Г. Волик // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 1. – С. 40-44.

  7. Камінський А. Б. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку / А. Б. Камінський // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С. 75-81.

  8. Где занять наличными без страховок: обзор рынка потребительского кредитования на 16 сентября 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/stati/.

  9. Камінський А. Б. Cкорингові технології в кредитному ризик-менеджменті / А. Б. Камінський, К. К. Писанець // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 197-201.

Переглянути статтю    Завантажити pdf