ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Андрєєва О.В., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто організаційно-економічні підходи до фінансування інвестиційних програм на залізничному транспорті. Наведена характеристика основних джерел формування інвестиційних ресурсів на залізничному транспорті та проведено оцінювання їх використання в умовах економічного зростання та макроекономічної стабільності та в умовах кризи, депресійного стану економіки та макроекономічної нестабільності.

Ключові слова:

фінансування, інвестиційні програми, залізничний транспорт, джерела фінансування, інструменти фінансування

Використана література:

  1. Андрєєва О. В. Управління інвестиційними процесами підприємств залізничного транспорту в умовах динамізації економічних циклів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрєєва Олена Володимирівна. – К., 2013. – 197 с.

  2. Богомолова Н. І. Підходи до фінансування інвестиційної діяльності залізниць / Н. І. Богомолова, Я. Дегтярьова // Збір. наук. пр. ДЕТУТ. – 2012. – Вип. 19. – С. 154-160.

  3. Боди Э. Принципы инвестиций / Э. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – М. : Вильямс, 2008. – 982 с.

  4. Про залізничний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.96 р. № 273/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80.

  5. Офіційний сайт Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці». – Режим доступу : http://www.uz.gov.ua.

  6. Стратегия деятельности в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ ukraine/ strategy.shtml.

  7. Трансформація економіки та транспорт України / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов, О. В. Левченко та ін. – К. : ДЕТУТ, 2012. – 180 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf