ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шпак Н.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз споживання основних продуктів харчування населенням Полтавської області порівняно з нормативами та загалом по Україні. З’ясовано причини різниці у споживанні сільськими мешканцями і мешканцями великих міст, внаслідок різниці грошових доходів.

Ключові слова:

споживання, доходи, продукти харчування, сільська місцевість, міські поселення

Використана література:

  1. Хорунжий М. Й. Агропродовольчий комплекс: проблеми формування і функціонування в ринкових умовах / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 113-120.

  2. Гадзало А. Я. Соціально-економічне значення, зміст, складники та відтворення людського капіталу / А. Я. Гадзало // [Научные исследования и их практическое применение: современное состояние и пути развития] : матеріали наук-практ. конф. (Одеса, 5-17 жовтня 2009). – Одеса, 2009. – С. 61-62.

  3. Статистичний збірник «Сільське господарство Полтавської області» / Головне управління статистики у Полтавській області. – Полтава, 2012. – 403 с.

  4. Сільське господарство України у 2012 р. : стат. зб. / Держкомстат України. – К. : Техніка, 2013. – 560 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf