ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Антохова О.Ю., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено проблемність дошкільної та загальної середньої освітньої підготовки в Чернівецькій області як основи для подальшого навчання. З’ясовано співвідношення випуску учнів і студентів професійно-технічними та вищими закладами освіти. Встановлено схильність населення до післядипломної освіти, зокрема здобуття наукового ступеня. Визначено ступінь залучення кадрів у процеси підвищення кваліфікації, перекваліфікації, у тому числі в розрізі основних професійних груп.

Ключові слова:

регіональний ринок праці, освітня підготовка, післядипломне навчання, підвищення кваліфікації, перекваліфікація

Використана література:

  1. Дошкільні заклади: Освіта: Статистична інформація: Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/statinf/osvit/dosh.htm.

  2. Загальноосвітні навчальні заклади: Освіта: Статистична інформація: Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/statinf/osvit/zag.htm.

  3. Професійно-технічні навчальні заклади: Освіта: Статистична інформація: Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/statinf/osvit/prof.htm.

  4. Вищі навчальні заклади: Освіта: Статистична інформація: Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/statinf/osvit/vnz.htm.

  5. Регіони України 2013 : статистичний збірник / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – Частина 1. – К., 2013. – 228 с.

  6. Праця України у 2012 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України ; відп. за випуск І. В. Сеник. – К., 2013. – 323 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf