ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Яременко М.О., ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Воєцька М.Є., ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто європейський ринок електротоварів та надано його загальну характеристику. Досліджено і більш загальну, і деталізовану інформацію про умови виробництва та продуктивність всередині ЄС-27. Проведено порівняння цих показників із деякими основними конкурентами ЄС. Представлено виробничу інформацію у розрізі даних із доданої вартості, випуску продукції і зайнятості, що супроводжуються міжнародними торговельними даними. Надано порівняння переваг та недоліків ЄС-27 з його основними конкурентами. Визначено, де знаходиться виробництво, як перемістилися і продовжують змінюватися з часом виробничі центри.

Ключові слова:

індустрія електротоварів, додана вартість, ринок електротоварів, ЄС-27, зайнятість, випуск електротоварів

Використана література:

1. EUROSTAT data, estimates after the Consumer Markets Scoreboard, 8th edition, October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ec.europa.eu/consumers/consumer.../8th_edition_scoreboard_en.pdf‎.

2. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/statistics/.

3. European Comission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/leg_en.htm.

4. Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.en:PDF.

5. Study on the Competitiveness of EU electrical and electronics goods markets [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id= 5742&lang=en.

6. IPSOS Consumer Satisfaction Survey; "Household electrical equipment" market report; 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/household_electrical_apps.

Переглянути статтю    Завантажити pdf