ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бабаченко Л.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методику оцінювання якості регулярних перевезень за показником рівня забезпечення безпеки перевезень пасажирів.

Ключові слова:

пасажирські автомобільні перевезення, якість, безпека перевезень

Використана література:

  1. Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення : навчальний посібник / М. Г. Босняк. – К. : Слово, 2009. – 272 с.

  2. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/31604.

  3. Діденко К. Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Діденко Катерина Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 234 с.

  4. Комарова И. А. Экономические методы управления качеством пассажирских автомобильных перевозок : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Комарова Ирина Александровна. – Липецк, 2007. – 184 с. : ил.

  5. Про автомобільний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 05.04.2001 № 2344-III. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.

Переглянути статтю    Завантажити pdf