ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бутко М.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Поленкова М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження напрямів удосконалення економічного механізму сільського розвитку. Обґрунтовано необхідність формування нових взаємовигідних форм співпраці на аграрному ринку, з яких найважливішими є кооперація та інтеграція. Кооперація розглядається як соціально-економічне підґрунтя стратегічного розвитку сільського господарства і соціального розвитку сільських територій.

Ключові слова:

кооперація, інтеграція, сільськогосподарські кооперативи, принципи кооперації, сільський розвиток

Використана література:

  1. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 74-85.

  2. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Аналітичне дослідження [Електронний ресурс]. – Режим дос­тупу : www.prism.org.ua.

  3. Кооперация и интеграция в АПК : учебник для вузов / В. М. Володин, Л. Н. Дубова, Г. А. Баклаженко, Ю. Д. Бахтеев, А. Н. Рассказов ; под общ. ред. В. М. Володина. – Пенза, 2005. – 244 с.

  4. Про кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1087-15.

  5. Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5495-17.

  6. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с. – (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

  7. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Білоус, В. І. Власов. – К. : НИЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.

  8. Сільськогосподарські кооперативи. Кооперування та агропромислова інтеграція фермерського виробництв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-97/doc-116/.

  9. Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К. : ТОВ “Август Трейд” ; Державна служба статистики України, 2013. – 558 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf