ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Тарасенко А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Федоренко О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості України, зарубіжний досвід функціонування цієї сфери. Розглянуто основні проблеми, що стримують розвиток підприємств вітчизняної целюлозно-паперової промисловості, та запропоновано заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова:

целюлозно-паперова промисловість, підприємство, переробна промисловість, обсяг реалізованої продукції

Використана література:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Лібін Ф. І. Тенденції розвитку целюлозно-паперової промисловості європейських країн і інтеграція ЦБП в європейський ринок : тези доповідей / Ф. І. Лібін. – Львів : Світ, 2007. – 198 с.

3. Сомінській В. З. Інвестиції в світовій целюлозно-паперовій промисловості. Целюлоза. Папір. Картон / В. З. Сомінській. – Х., 2008. – 45 с.

4. Фурдичко О. І. Ефективність ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу / О. І. Фурдичко. – Львів, 1995. – 287 с.

5. Швороб Г.М. Целюлозно-паперова промисловість України [Електронний ресурс] / Г.М. Швороб. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/25.

Переглянути статтю    Завантажити pdf