ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Попело О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто державні рішення, направлені на становлення та розвиток малого підприємництва. Проаналізовано динаміку малого підприємництва України, виявлено тенденції його розвитку. Проведено ранжування регіонів України за окремими показниками розвитку малого підприємництва. Визначено рейтинг Чернігівської області серед регіонів України за кількісними показниками розвитку підприємницького середовища.

Ключові слова:

мале підприємництво, підприємницька діяльність, конкурентоспроможність, модернізація, сталий розвиток

Використана література:

  1. Діяльність суб’єктів малого підприємництва в Україні у 2011 році : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики України, 2012. –201 с.

  2. Попело О. В. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / О. В. Попело, М. П. Бутко // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 49-53.

  3. Попело О. В. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / О. В. Попело // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С. 92-99.

  4. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

  5. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : нац. доп. / К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін. – К. : Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf