ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Москаленко В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито переваги та недоліки системи управлінського обліку „Стандарт-Кост”. Визначені основні відмінності цієї системи і вітчизняного нормативного методу обліку і калькуляції продукції. Також розглянуто процес розроблення нормативних (стандартних) витрат та порядок їх використання при впровадженні системи обліку „Стандарт-Кост” на підприємствах. Особлива увага приділяється можливості впровадження системи обліку „Стандарт-Кост” на підприємства різних сфер діяльності, а також розглядаються цілі та способи застосування цієї системи в різних галузях національного господарства. Обґрунтовано необхідність застосування системи обліку „Стандарт-Кост” не тільки на підприємствах промислового напрямку, але й у сільському господарстві, готельному господарстві та підприємствах громадського харчування.

Ключові слова:

система обліку “Стандарт-Кост”, нормативні затрати, стандарти, управління затратами, бюджетне планування, цінова політика

Використана література:

1. Васильева Л. С. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы «Стандарт-Кост» [Электронный ресурс] / Л. С. Васильева // Copuright 2011. Режим доступа : htp://www.elitarium.ru/2011/09/09/otlichie_normativnogo_ucheta_standartkost.htm.

2. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К. : Лібра, 2008. – 704 с.

3. Жарикова Л. А. Управленческий учет : учеб. пособие / Л. А. Жарикова. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 136 с.

4. Керимов В. Э. Организация управленческого учета по системе «Стандарт-Кост» [Электронный ресурс] / В. Э. Керимов // Аудит и финансовый анализ. – 2001. – 3. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/press/afa/2001-3/02.shtml.

5. Лень В. С. Елементи системи організації бухгалтерського обліку та їх класифікація / В. С. Лень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : наук. зб. – 2013. – № 3 (68). – С. 25-34.

6. Николаева О. Е. Классический управленческий учет / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 400 с.

7. Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. – К., 2008. – 698 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf