ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопенко В.І., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Терехов Є.В., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методичні аспекти визначення господарського призначення земель, відтворених після відкритої гірничої розробки, на підставі їх бонітування як засобу порівняльного оцінювання ефективності напрямків рекультивації.

Ключові слова:

бонітет землі, напрям землекористування, дохід землі, грошова оцінка, якість ґрунту

Використана література:

1. Панас Р. Бонітування ґрунтів як важлива складова державного земельного кадастру / Р. Панас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів, 2011. – Вип. 1(21). – С. 199-203.

2. Смага І. С. Агроекологічні та бонітетні показники якості ґрунтів / І. С. Смага // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2012. – Вип. 61.

3. Смага І. С. Залежність природної та економічної родючості ґрунтів від їх ландшафтного місцеположення / І. С. Смага, М. А. Журавель // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. – 2010. – № 11. – С. 244-250.

4. Peter Bachmann. Waldwachstum [Електронний ресурс] / P. Bachman. Режим доступу : http://www.wsl.ch/forest/waldman/vorlesung/ww_tk48.ehtml.

5. Dokumentation zur Karte des natürlichen Ertragspotenzials landwirtschaftlich genutzter Böden im Saarland. Bodeninformationssystem des Saarlandes (SAARBIS) / U.bearb. v. K. D. Fetzer, K. Drescher-Larres, J. Weyrich // Saarbrücken, Januar 2009. – 11 S.

6. Richtwerte für angemessene Pachtzinshöhen in Thüringen (Pachtzinsrahmen Thüringen). Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz / Bearbeiter: Degner, J.; Gräfe, E.; Berger. – W. Stand: 30.11.2009. – 12 S.

7. Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung. Ackerzahl [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.matthias-kirchner.de/ackerzahl.html.

8. Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung für das Saarland. Endfassung Planungsgutachten / Erarb. durch: Dipl. Ing. agr. Jens Thös // Landwirtschaftskammer für das Saarland. Saarbrücken. – Juni 2001. – 198 S.

Переглянути статтю    Завантажити pdf