ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Боярчук Л.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці викликає безліч проблем, причинами яких є не тільки економічна ситуація у країні, а й державна політика в цій сфері. Досліджено стан, основні причини молодіжного безробіття на ринку праці України. Акцентовано увагу на необхідності застосування комплексного підходу до розроблення єдиного узгодженого механізму регулювання ринку праці. Проаналізовано зміни чисельності зареєстрованого безробітного населення службою зайнятості України за статево-віковими групами в динаміці. Запропоновані основні напрямки підвищення рівня працевлаштування молоді.

Ключові слова:

безробіття, молодіжне безробіття, працевлаштування, ринок праці, кількість штатних працівників, попит та пропозиція робочої сили

Використана література:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www/president/gov.ua/ru/content/constitution.html.

2. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index.

3. Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 № 1008. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF/page2.

Переглянути статтю    Завантажити pdf