ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Койдан Н.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бондар В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Доведено, що кооперація може допомогти вирішити економічні, політичні, соціальні та інтеграційні проблеми України.

Ключові слова:

кооперація, кооперативна ідея, кооперативний рух, кооперативна діяльність, кооперативи

Використана література:

 1. Зассен И. А. Развитие теории кооперации / И. А. Зассен ; пер. с нем. – Х. : Союз, 1920. – 365 с.

 2. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Логос, 2001. – 220 с.

 3. Кооперация и аренда. Сборник документов и материалов. – М. : Политиздат, 1990. – Т. 1. – 277 с.

 4. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації : навч. посіб. / В. В. Зіновчук, Л. В. Молдаван, В. Б. Моссаковський та ін. ; за ред. В. В. Зіновчука. – К. : Вища освіта, 2001. – 350 с.

 5. Пажитнов К. А. История кооперативной мысли / К. А. Пажитнов. – Петроград : Изд-во Товарищ. кооперат. союзов "Кооперация", 1918. – 176 с.

 6. Праці науково-дослідної кафедри кооперації при Київському кооперативному інституті ім. В.Я. Чубаря. – К. : Видання кафедри, 1927. – Кн. 1. – 520 с.

 7. Про кооперацію : Закон України // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 142-150.

 8. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.

 9. Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России – его теория и практика / С. Н. Прокопович. – М., 1913. – С. 23.

 10. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні / за ред. М. Маліка. – К. : Ін-т аграрної економіки,1999. – 306 с.

 11. Туган-Барановський М. І. Політична економія: курс популярний / М. І. Туган-Барановський. – К.: Наук, думка, 1994. – 264 с.

 12. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации / А. В. Чаянов. – М. : Кооперативное изд-во, 1925. – 247 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf