ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пінчук C.C., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено наукові підходи до визначення сутності принципів оцінювання ефективності функціонування залізниць країни. Представлена класифікація основних принципів, в якій знаходять відображення організаційні та науково-методичні аспекти оцінки ефективності діяльності залізниць з позицій комплексно-синергетичного підходу.

Ключові слова:

ефективність діяльності, залізниця, принципи оцінювання, комплексно-синергетичний підхід

Використана література:

  1. Балака Є. І. Критерій визначення ефективності функціонування різних транспортних систем перевезень в умовах ринку / Є. І. Балака, В. Ю. Креймер, Н. М. Колесникова // Залізничний транспорт України. – 1998. – № 2-3. – С. 7-8.

  2. Лившиц В. Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте : монография / В. Н. Лившиц. – М. : Транспорт, 1986. – 240 с.

  3. Пінчук С. С. Обґрунтування комплексно-синергетичного підходу до оцінки ефективності на залізничному транспорті / С. С. Пінчук // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2013. – № 23-24. – С. 168-174.

  4. Семенко І. Принципи економічного аналізу: дослідження питань класифікації / І. Семенко // Економічний аналіз. – 2008. – № 2 (18). – С. 23-27.

  5. Сич Є. М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку : [монографія] / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2006. – 264 с.

  6. Федоренко Н. П. Вопросы оптимального функционирования экономики : монографія / Н. П. Федоренко. – М. : Наука, 1990. – 304 с.

  7. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 476 с.

  8. Jeppesen S. L. Sustainable Transport Planning – A Multi-Methodology Approach to Decision Making / S. L. Jeppesen // PhD Thesis. – Kgs. Lyngby, 2009. – 194 р.

  9. Railroad Economics / Ed. by S. M. Dennis, W. K. Talley // Research in Transportation Economics. – 2007. – Vol. 20. – 292 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf