ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Василюк М.М., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано необхідність підвищення якості аудиторських послуг та розроблено рекомендації щодо організації єдиної системи контролю якості аудиту з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова:

якість аудиторських послуг, система контролю якості, аудиторська діяльність, аудиторські послуги

Використана література:

  1. Коваленко В. П. Концептуальна основа процесу забезпечення якості аудиторських послуг / В. П. Коваленко // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 1(4). – С. 100-102.

  2. Петраков Я. В. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні та світі / Я. В. Петраков, В. В. Короткий // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2010. – № 38. – С. 189-198.

  3. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» [Електронний ресурс] : затверджене рішенням АПУ від 27.09.2007 № 182/4 зі змінами згідно з рішенням АПУ від 30.06.2011 № 232/9. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/2077494523.doc.

  4. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг [Електронний ресурс] : затверджене рішенням АПУ від 26.05.2011 № 231/12. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/content.php?lang=ukrc=page.phpid=2.

  5. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12.

  6. Проскуріна Н. М. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / Н. М. Проскуріна, В. П. Коваленко. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.

Переглянути статтю    Завантажити pdf