ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гончаренко О.Г., Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню процесів управління інноваційним розвитком економіки, який потребує оцінки інноваційного потенціалу галузі та окремого підприємства, а саме потреби в інноваціях, інноваційній активності і баченні керівництвом перспектив впровадження нововведень.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 № 433- ІV. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua.

2. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 38 с.

3. Ладник В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки: проблеми і досвід / В. Ландик // Економіст. – 2001. – № 12. – С. 52-57.

4. Мартишева Л. С. Інноваційний потенціал як об’єкт економічного дослідження / Л. С. Мартишева, В. О. Калишенко // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 61-66.

5. Матвейкин В. Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития / [В. Г. Матвейкин, С. И. Дворецкий, Л. В. Минько и др.]. – М.: Машиностроение–1, 2007. – С. 284.

6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный потенціал: [учебник для вуза] / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf