ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Базілінська О.Я., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено сутність поняття «капіталізація акціонерних товариств». Досліджено концепції управління капіталі ­ зацією акціонерних товариств, ефективні способи та шляхи управління капіталізацією акціонерних товариств.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 №1378-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

2. Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440.

3. Правилах допуску (лістингу) цінних паперів, котирування та вилучення їх з обігу на українській міжбанківській валютній біржі (розд. Глосарій) № 30 від 16.07.97.

4. Правила лістингу та делістингу Першої фондової торговельної системи від 29.07.97 № 3.

5. Гаврилишин Б. Д. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний, O. A. Устанко. – К.: ВД «Академія», 2002. – 863 с.

6. Кампос К. Особенности корпоративного управления на развивающихся рынках / К. Кампос, Р. Ньюэлл, Г. Уилсон // McKinsey On Finance. – 2002. – № 1. – С. 25-31.

7. Миськів Г. В. Деякі аспекти визначення сутності ринкової капіталізації акціонерних промислових підприємств / Г. В. Миськів, Н. В. Шевченко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1 (8). – С. 141-145.

Переглянути статтю    Завантажити pdf