ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шкарлет С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Іванець В.А., Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто та проаналізовано основні принципи формування і діяльності системи економічної безпеки на сучасному вітчизняному підприємстві, існуючі інструменти її державної підтримки. Досліджено основні складові, структурні елементи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства та сформульовані завдання щодо підтримки її розвитку в сучасних умовах.

Ключові слова:

система економічної безпеки підприємства, основні складові, структурні елементи

Використана література:

1. Гетьман О. О. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

2. Зубок М. І. Безпека бізнесу: навч. посіб. у схемах і таблицях / М. І. Зубок, Є. В. Позднишев, С. М. Яременко. – К.: КНЕУ, 2008. – 480 с.

3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf