ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Чернюк Л.Г., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна

Пепа Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовується та визначається роль і значення соціального розвитку, його рушійної сили – соціальної інфраструктури в системі суспільного відтворення. Розроблено комплекс критеріїв-індикаторів оцінки пріоритетів розвитку соціальної інфраструктури, виявлено домінуючі, першочергові напрями її подальшого розвитку.

Ключові слова:

Використана література:

1. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С. І. Бандура, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін.; за заг. ред. Б. М. Данилишина. – 2-гу вид., доповн. і переробл. – Черкаси: Брама-Україна,2006. – 620 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf