ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглядаються питання створення та напрямів розвитку корпоративних структур у контексті модернізації системи державного управління, що впливає на фактори інституціонального середовища.

Ключові слова:

Використана література:

1. Бутко М. П. Стратегічні напрями формування конкурентних переваг регіональних господарських систем в умовах посиленої інтеграції / М. П. Бутко, Ф. М. Уляненко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 3(89). – С. 416-427.

2. Ковеня Т. В. Аналіз роботи підприємств хімічної комплексу України в 2010 році / Т. В. Ковеня // Хімічна промисловість України. – 2011. – № 2. – С. 5-17.

3. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. д-ра екон. наук Л. І. Федулової. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с.

4. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

5. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учеб. пособ. / А. Н. Олейник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

6. Оліфіренко Л. Д. Визначальні пріоритети у формуванні механізму державного регулювання розвитку промисловості України / Л. Д. Оліфіренко // Наука в інформаційному просторі: міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 вересня 2011 р., м. Київ): в 7 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т. 3. – С. 64-67.

7. Оліфіренко Л. Д. Механізми активізації розвитку промислових корпорацій в умовах поглиблення інтеграції / Л. Д. Оліфіренко // Інноваційний розвиток національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7-8 квітня 2011 р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 262-264.

8. Оліфіренко Л. Д. Формування механізму державного регулювання розвитку промисловості України в умовах глобалізації / Л. Д. Оліфіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 4 (53). – С. 338-349.

9. Осипов Г. В. История социологии в Западной Европе и США / Г. В. Осипов. – М.: Издательство НОРМА-М, 2001. – 576 с.

10. Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора / Л. Полищук // Вопросы экономики. – 2009. – № 10. – С. 4-22.

11. Полтерович В. Стратеги модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович /

Переглянути статтю    Завантажити pdf