ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійченко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дітковська М.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто нові синергетичні методичні підходи до функціонування інформаційних систем органів державної влади, які обґрунтовано шляхом порівняння системного і синергетичного підходів та виявлення їх відмінностей і переваг. Розроблено синергетичні принципи управління в органах державної влади із застосуванням інформаційних технологій на регіональному рівні. Порівняльний аналіз системного підходу і синергетики в дослідженнях інформаційних систем доводить, що принципи синергетичного підходу до управління і застосування інформаційних систем в органах державної влади є найбільш науково обґрунтованим у сучасних умовах розвитку українського суспільства і несе важливий науковий потенціал для реалізації досягнень науки синергетики в системі державного управління.

Ключові слова:

синергетичний підхід, інформаційні технології, інформаційне забезпечення, принципи управління, інформаційні системи в органах державної влади

Використана література:

1. Маторін С. І. Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 01.05.04 “Cистемний аналіз і теорія оптимальних рішень”/ С. І. Маторін. Х., 2003. 34 с.

2. Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління / Людмила Іванівна Піддубна. Х.: ІНЖЕК, 2007. 368 c.

3. Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами / Леонард Андреевич Растригин. – М.: Сов. радио, 1980. – 232 с.

4. Хакен Г. Синергетика: пер. с англ. / Г. Хакен. – М., 1980. – 406 с.

5. Черленяк І. І. Концепція оптимізації в державному управлінні [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк // Теоретичні та прикладні питання державотоворення. – 2008. – Вип. 2. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08ciiodu.htm/odyframe.htm.

Переглянути статтю    Завантажити pdf