ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Орлов І.В., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Бондарчук В.В., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано склад, структуру та критерії визнання основних засобів у країнах світу.

Ключові слова:

Використана література:

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/ 92427/МСБО_16.pdf.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/ publish/ article?art_id=293702&cat_id=293533.

3. Типовый план счетов бухгалтерского учета: утвержден Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 185 от 23.05.2007 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kazlands.kz/docs/akts/ buhuchet/plan_schetov.doc.

4. Statement of Financial Accounting Concepts № 6 Elements of Financial Statements [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable= MungoBlobs&blobkey= id&blobwhere=1175820901044&blobheader=application%2Fpdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf