ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Левківська І.А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджуються механізми залучення коштів українськими компаніями на міжнародних ринках капіталу. Визначаються основні тенденції у використанні механізму злиття і поглинання компаній, первинного та вторинного розміщення акцій та випуску єврооблігацій. Єврооблігації визначені як найефективніший механізм фінансування проектів.

Ключові слова:

Використана література:

1. Агросектор. Переробка та рітейл будуть ключовими секторами M&A в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukragroleasing. com.ua/agrosektor-pererobka-ta-riteyl-budut-klyuchovimi-sektorami-ma-vukrayini-%E2%80%93-dumka.html.

2. Мироненко В. ІРО хондрія / В. Мироненко // Інвестгазета. – 2011. – № 42. – С. 34-37.

3. Мошенський С. З. Ринок єврооблігацій: стан та особливості функціонування [Електронний ресурс] / С. З. Мошенський // Проблеми теорії на методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_1/ 16.pdf.

4. Рогач О. І. Єврооблігації як фінансовий інструмент / О. І. Рогач // Міжнародні фінанси. – К., 2006.

5. Чернявська І. Готовність № 1 / І. Чернявська // Інвестгазета. – 2011. – № 39. – С. 22-23.

6. Фурса С. Єврооблігації України: американські гірки в темному тунелі [Електронний ресурс] / С. Фурса // Дзеркало тижня. – 2011. – № 8 (788). – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2040/68667/.

7. Eavex Capital Daily Research Reports [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eavex.com.ua/research/daily-reports/.

8. Informational Agency Bloomberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bloomberg.com/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf