ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Панченко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Рогова Г.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджені особливості розвитку страхування ризиків сільськогосподарських підприємств на вітчизняному страховому ринку, визначена необхідність державної фінансової підтримки сільськогосподарського страхування в сучасних умовах та сформульовані підходи до підвищення ефективності державного впливу на організацію страхового захисту сільськогосподарської продукції в Україні.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про державну підтримку сільського господарства України [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o1.

2. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

3. Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Гордійчук А. В. Страхування як засіб захисту сільськогосподарських товаровиробників / А. В. Гордійчук // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 84-87.

5. Гринюк И. Украинскому рынку агрострахования необходимы новые правила игры [Электронный ресурс] / И. Гринюк. – Режим доступа: http: //forinsurer.com/publik/11/10/31/4408.

6. Завада А. Построение системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине нуждается в комплексном подходе / А. Завада // Сучасне птахівництво. – 2010. – № 1/2. – С. 38-39.

7. Крестьянінова В. В. Специфіка страхування сільськогосподарських ризиків в Україні / В. В. Крестьянінова // Економічні науки. – 2008. – № 12. – С. 8-12.

8. Мних В. М. Про деякі проблеми фінансування та організації страхування сільськогосподарських ризиків / В. М. Мних // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 4. – С. 35-37.

9. Паска І. М. Досвід сільськогосподарського страхування за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.btsau.kiev.ua.

10. Пластун В. Л. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств / В. Л. Пластун // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2008. – № 12/1 (33). – С. 58-62.

11. Туманова О. А. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. А. Туманова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2010_2/0210st5.pdf.

12. Якубович В. Законодавче регулювання в галузі страхування сільськогосподарських ризиків основні аспекти та потреба у реформуванні [Електронний ресурс] кубович. – Режим доступу: www.agroinsurance.com.

Переглянути статтю    Завантажити pdf