ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено і розкрито суть основних напрямів розвитку системи парабанківських посередників та підвищення ефективності їх діяльності на фінансовому ринку України.

Ключові слова:

Використана література:

1. Арістова А. М. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ / А. М. Арістова // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 77-82.

2. Ватаманюк З. Г. Небанківські фінансові інститути у країнах Західної Європи / З. Г. Ватаманюк, О. Л. Дорош // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 98-106.

3. Гусев Ю. Регулятор как представитель государства, должен быть выше любого участника рынка / Ю. Гусев // Бизнес. – 2010. – № 24. – С. 34-37.

4. Дубина М. В. Стан та перспективи розвитку системи парабанківських посередників / М. В. Дубина // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь: Національна академія природокористування та курортного будівництва, 2010. – № 3(8). – С. 52-57.

5. Жарій Я. В. Тенденції залучення іноземного капіталу до бан­ківської системи України / Я. В. Жарій, М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2007. – № 31. – С. 143-153.

6. Ільченко-Сюйва Л. В. Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України / Л. В. Ільченко-Сюйва // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 76-78.

7. Камінський А. Б. Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування/ А. Б. Камінська, Я. В. Соломка // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С.74-81.

8. Картамишева О. Правові форми та методи державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ / О. Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 46-49.

9. Корнєєв В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнєєв // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77-85.

10. Криклій А. С. Еволюція становлення небанківських фінансових інститутів в Україні / А. С. Криклій, І. С. Каракулова // Економіка та держава. – 2006. – № 6. – С. 9-11.

11. Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua/doc/?uid=1030.1246.78&nobreak=1.

12. Славова Н. Правове становище кредитних спілок в Україні / Н. Славова // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 8. – С. 61-63.

13. Фарат О. І. Передумови створення в Україні ефективної системи гарантування виплат у сфері страхування життя згідно з Європейськими стандартами / О. І. Фарат // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 249-256.

Переглянути статтю    Завантажити pdf