ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дегтярьова О.М., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Барановська Н.О., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні чинників, які впливають на ефективність проведення моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни підприємств.

Ключові слова:

Використана література:

1. Сніжко Л. Л. Аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємств / Л. Л. Сніжко, В. М. Ляховка // Управління проектами системний аналіз і логістика: наук. журн. – К.: НТУ, 2006. – Вип. 3. – С. 287-289.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна [Електронний ресурс]: Закон України від 15 груд. 2005 р. № 3202-IV: [станом на 1 січня 2007 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 14. – С. 117. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3202-15.

3. Княжанський В. Гривня 2003. Ціни готові до стрибка / В. Княжанський // День. – 2003. – 16 січ. – С. 11.

4. Мазур І. І. Сучасний стан і головні чинники тінізації підприємницької діяльності в Україні / І. І. Мазур // Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 102-109.

Переглянути статтю    Завантажити pdf