ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Матвєєва Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено та проаналізовано специфіку функціонування фінансових установ на фінансовому ринку України, досліджено основні тенденції їх розвитку та оцінено конкурентоспроможність фінансових посередників за допомогою аналітичних методів.

Ключові слова:

фінансові установи, фінансові посередники, економічне зростання, банківська система, парабанківська система

Використана література:

1. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20.05.99 № 679-ХІV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=679-14.

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2664-14.

3. Герасимова С. В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств / С. В. Герасимова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 103-111.

4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/742.html.

5. Дубина М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Дубина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.html.

6. Корнєєв В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнєєв // Фінансовий ринок. – 2008. – № 2. – С. 77-85.

7. Реутов В. Є. Конкурентоздатність: критерії, показники і методика оцінювання / В. Є. Реутов // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 65-67.

8. Семеног А. Ю. Роль і місце фінансових установ у фінансовій системі країни / А. Ю. Семеног // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Вип. 28. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 111-117.

9. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / В. П. Ходаківська, О. Д. Данілов. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

10. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І. О. Школьник. – Суми: Мрія: УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf