ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Корогод І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено детальний аналіз показників стану функціонування малого бізнесу Чернігівської області та України в цілому. Визначено роль підприємств малого бізнесу в умовах фінансової кризи, а також досліджено проблеми та перспективи їх розвитку.

Ключові слова:

малий бізнес, мале підприємство, показники діяльності малих підприємств, регіон, Doing Business 2010

Використана література:

1. Брітченко І. Г. Вплив малого бізнесу на розвиток регіону / І. Г. Брітченко // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 14-15.

2. Алексеев А. Кредиты для малого бизнеса: все-таки реальность? / Андрей Алексеев // Зеркало недели. Украина. – 2011. – № 13. – С. 6.

3. Статистичний збірник „Діяльність малих підприємств Чернігівської області”. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 164 с.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

5. Бондарчук К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 18-24.

6. Рижакова Г. М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств / Г. М. Рижакова // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 68-70.

7. Крива С. В. Розвиток малого підприємництва – основа економічної стабільності України / С. В. Крива // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 62-64.

Переглянути статтю    Завантажити pdf