ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Анопрієнко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкриті перспективи розвитку малого підприємництва у рекреаційній сфері, визначена його роль у підвищенні конкурентоспроможності рекреаційних послуг.

Ключові слова:

рекреаційна сфера, ринок рекреаційних послуг, мале підприємництво, конкурентоспроможність

Використана література:

1. Варналій 3. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, КОО, 2008. – 302 с.

2. Іванов Ю. Б. Вступ до бізнесу / Ю. Б. Іванов, Ю. І. Кравченко, М. М. Хоменко. – К.: Лібра, 1995. – 252 с.

3. Кириченко О. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. Кириченко, К. Ваганов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 103-118.

4. Кузнецова 3. Н. Чехия: государственная поддержка малого бизнеса / 3. Н. Кузнецова // Современная Европа. – 2001. – Вып. 2.

5. Малий бізнес та підприємство в ринкових умовах господарювання / [Л. І. Воротіна, В. С. Во­ротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк]. – К.: Видавництво Європейського університету, 2002. – 307 с.

6. Олофінський О. О. Малий бізнес як сучасний механізм розв’язання соціально-економічних проблем в Україні / О. О. Олофінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2 (117). – С. 22-27.

7. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь / [К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, Е. М. Лібановата та ін.]. – К.: Держкомпідприємство, 2008. – 226 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf