ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шпак Н.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дудла А.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дудла І.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Романов Я.В., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано показники економічного та соціального розвитку Полтавського регіону. Розглянуто механізм впливу соціального розвитку на економічне зростання. З урахуванням досвіду розвинутих країн світу сформульовано пропозиції щодо удосконалення державної соціальної політики для забезпечення економічного зростання.

Ключові слова:

економічне зростання, соціальна політика, добробут

Використана література:

1. Балакірєва О. М. Громадська думка на межі 2009-2010 рр.: оцінка року та погляд у майбутнє / О. М. Балакірєва // Український соціум. – 2010. – № 4. – С. 135-153.

2. Камаев В. Учебник по основам экономической теории / В. Камаев. – М., 2004. – 402 с.

3. Коломійчук В. С. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону / В. С. Коломійчук, Л. Т. Шевчук, С. Л. Шульц. – Тернопіль, 2002. – С. 71-98.

4. Мамедов О. Современная экономика. Общедоступный курс / О. Мамедов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 438 с.

5. Мочерний С. В. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2005.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко, A. A. Чухно. – К.: Вища школа; Знання, 2005. – С. 455-462.

7. Про соціально-економічне становище Полтавської області, станом на 1 грудня 2010 р. // Статистичний довідник Головного управління статистики у Полтавській області. – Полтава, 2011. – С. 38-56.

8. Регіональне управління: інноваційний підхід: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, С. М. Зеленський та ін. – К.: Знання України, 2006. – 560 с.

9. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

10. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України» (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) за 2001-2010 рр.

11. Стратегія соціально-економічного розвитку Полтавської області до 2015 р.: затверджена рішенням восьмої сесії обласної ради п’ятого скликання 23.01.2007 р.

12. Федонін О. С. Державне регулювання економіки: навч.-метод. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2005.

13. Фертикова Т. Добробут – як фактор економічного зростання в національній економіці / Т. Фертикова // Науковий потенціал світу: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 71-74.

14. Adams R. H. Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set // World Bank Policy Research. Working Paper 2972. – 2002. – February. – 43 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf