ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мірзодаєва Т.В., Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто понятійний апарат сутності процесу соціалізації економіки, проаналізовано роль кластерних технологій, визначено шляхи реалізації кластерної політики в соціальній сфері України.

Ключові слова:

Використана література:

1. Stephen Armstrong. The Superrich Shall Interit the Earth. – Constable and robinson, 2010. - 256 р.

2. Москаленко В. Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2006. – № 3 (17). – C. 3-16.

3. Зубарєва О. В. Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення / О. В. Зубарєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 192-197.

4. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довженко. – К.: Академія, 2004. – 856 с.

5. Портер М. Конкуренция: [пер. з англ.] / М. Портер. – М., 2005. – 608 с.

6. Соколенко С. И. Экономическая безопасность и развитие экономики на кластерной основе [Електронний ресурс] / С. И. Соколенко. – Режим доступу: http://ucluster.org.

7. Almond G. and Powell G. Comparative Politics. – Boston, 1966. – P. 58-59.

8. Florida R. L. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. – New York: Basic Books, 2002.

9. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економ ічного розвитку: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

10. Департамент экономического развития Белгородской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.komfed.ru.

11. Азарова Т. В. Соціальні технології / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград: ІСКМ., 2005. 108 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf