ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гончаренко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено діяльність дорадчих служб, які надають інформаційну та консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17.06.2004 р. № 1807-ІV (зі змінами та доповненнями).

2. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158.

3. Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011р. № 1098.

4. Брояка А. А. Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України / А. А. Брояка // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 142-147.

5. Бутко М. П. Колсалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку: монографія / М. П. Бутко, С. В. Повна. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010. – 252 с.

6. Галич О. А. Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб. /О. А. Галич, О. О. Сосновська. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 368 с.

7. Музика П. М. Дорадча служба та інноваційний ринок / П. М. Музика // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – C. 64-68.

8. Режим доступу: www.dorada.org.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf