ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сугоняко Д.О., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено теоретико-методичне обґрунтування сутності та критеріїв оцінки ефективності інноваційної взаємодії підприємств транспорту з суб’єктами туристичної сфери.

Ключові слова:

Використана література:

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

2. Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 13 / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 608 с., ил.

3. Гегель Г. Сочинения. Tом 5. Hayкa лoгики. – М., 1937. – 814 с.

4. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и дополн. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с.

5. Сич Є. М. Структура механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств туристичного транспорту / Є. М. Сич, Д. О. Сугоняко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. Випуск 32. – К.: НАУ, 2011. – С. 166-170.

6. Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс. – М.: Госполитиздат, 1953. – 328 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf