ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кальченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств туристичної галузі, методичні засади його оцінки та проведено діагностику інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств туристичної сфери України.

Ключові слова:

Використана література:

1. Балабанов И. Т. Краткий курс инновационного менеджмента: [учебное пособие] / И. Т. Балабанов. – СПб., 2000. – 350 с.

2. Большая советская энциклопедия: в 30 томах / [гл. ред. A. M. Прохоров]. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – Т. 20. 608 с.

3. Забарна Е. М. Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України / Е. М. Забарна. – О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006. – 304 с.

4. Кальченко О. М. Складові інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств туристичної галузі / О. М. Кальченко // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: матер. міжнар. наук.-практ. ынтернет-конф., ПДАТУ, м. Камянець-Подільський. – Тернопіль: Крок, 2011. – Ч. 1. – 372 с.

5. Мешко Н. П. Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування / Н. П. Мешко // Економічний простір. – 2008. – № 10. – С. 78-88.

6. Прокопенко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Управління потенціалом підприємства» для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / О. В. Прокопенко, Ю. С. Шипуліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m730.pdf.

7. Словарь русского языка: в 4 т. / РАН; Ин-т лингвист. исследований; [гл. ред. А. П. Евгеньева]. – М.: Рус. язык: полиграф ресурсы.

Т. 3: П-Р / ред. Е. А. Иванникова, 1999. 749 с.

8. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

9. Юхновський І. В. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування / І. В. Юхновський // Український соціум. – 2010. – № 2. С. 159-171.

Переглянути статтю    Завантажити pdf