ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Чорний В.В., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено ринок вантажних перевезень, виявлено основні конкурентні переваги залізниць, які забезпечують необхідний рівень конкурентоспроможності по вантажних перевезеннях.

Ключові слова:

конкурентна перевага, залізниці, ринок вантажних перевезень, конкурентоспроможність, конкурентне середовище

Використана література:

1. Костусев А. А. Конкурентная политика в Украине: [монография] / А. А. Костусев. – К.: КНЕУ, 2004. – 310 с.

2. Костусєв О. О. Пріоритети конкурентної політики / О. О. Костусєв // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – № 1. – С. 22-26.

3. Костусєв О. О. Розвиток конкурентних відносин в Україні та завдання конкурентної політики на сучасному етапі / О. О. Костусєв // Економіст. – 2004. – № 1. – С. 38-41.

4. Костусєв О. О. Стан конкурентного середовища в економіці України / О. О. Костусєв, М. В. Пу­гачова // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 1. – С. 10-18.

5. Царенко О. В. Генезис та еволюція теорії конкурентних переваг / О. В. Царенко // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 16-18.

6. Губанова А. А. Повышение конкурентоспособности предприятий транспортной отрясли на основе развития инновационной деятельности (на примере ОАО «ФПК»): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хазяйством (маркетинг)» / А. А. Губанова. – М., 2012. – 24 с.

7. Якименко Н. В. Методологічні аспекти конкурентоспроможності залізничного транспорту / Н. В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – № 28. – С. 104-109.

8. Устенко М. О. Основні конкурентні переваги залізничного транспорту / М. О. Устенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – № 28. – С. 100-103.

Переглянути статтю    Завантажити pdf