ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Самійленко Г.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан галузей промислового комплексу регіону та виявлені основні тенденції їх розвитку, визначені ключові проблеми промисловості регіону та запропоновані шляхи їх подолання із застосуванням інноваційних форм.

Ключові слова:

Використана література:

1. Офіційний вебсайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //ukrstat.gov.ua.

2. Промисловість Чернігівщини: стат. зб. / Державний комітет статистики України. – Чернігів, 2011. – 100 с.

3. Статистичний щорічник Чернігівщина 2010 / Державний комітет статистики України: Головне управління статистики у Чернігівській області; [за ред. Д. І. Ашихміної; відп. за вип. Т. В. Козар]. – Чернігів, 2011. – 487 с.

4. Федоренко В. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості України: монографія / В. Г. Федоренко, С. В. Палиця. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 332 с.

5. Гриньов А. В.. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі: монографія / А. В. Гриньов, Т. В. Деділов. – Харків: ХНАДУ, 2008. – 148 с.

6. Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – 236 с.

7. Семенов А. Г. Формування структурно-інвестиційної політики в промисловості: монографія / Андрій Григорович Семенов, Наталія Іванівна Демчук. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 208 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf