ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мельник П.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Заїка В.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Лисенко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Череднікова О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджені роль, значення й особливості маркетингової діяльності при оновленні основних фондів підприємств, подано пропозиції щодо конкретизації цієї діяльності в умовах інноваційного розвитку виробництва на основі харчопромислового кластера.

Ключові слова:

Використана література:

1.Акулич И. А. Маркетинг-философия предпринемательства, ориентированного на рынок / И. А. Акулич. – Рига: Дело, 1995. – 174 с.

2.Армстронг Г. Основы маркетина: пер.с англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 9-е издание. – М.: Вильямс, 2003. – 1200 с.

3.Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: практ. пособ. / И. И. Кретов. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 181 с.

4.Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

5.Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

6.Портер Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf