ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Величко О.П., Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Опрацьовано структуру загальної системи виробничої логістики сучасних великих аграрних компаній. Визначено особливості логістичного міксу забезпечення сільськогосподарського виробництва в корпоративному агробізнесі. Виявлено закономірності в логістичній організації агробізнесу холдингових утворень.

Ключові слова:

Використана література:

1. Агропроизводство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kernel.ua/ ru/ farming/.

2. Агрохолдинги Украины: тенденции сегодняшнего дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // uga-port.org.ua/novosti/ukraina/agrokholdingi-ukrainy-tendentsii-segodnyashnego-dnya.

3. Бізнес-модель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uai.kiev.ua/ ru/model.

4. Карта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uai.kiev.ua/ru/map.

5. Логістичні центри [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.mriya.net/ business /infrstructure/.

6. Матеріально-технічне оснащення сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibulon.com/r/production.php?id=3.

7. Приват-АгроХолдинг – підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.privat-agro.com.ua/about/enterprise/.

8. Страна вошла в тройку крупнейших экспортеров зерна / В. В. Путин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.ukrprod.kiev.ua/news/11859.

9. Стратегічно розташовані кластери підвищують ефективність роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.mriya.net/business/ landresources/.

10. Тридід О. М. Логістичний менеджмент: [навч. посіб.] / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Х.: ВД „Інжек”, 2005. – 224 с.

11. Украина в 2011 году экспортировала сельхозпродукции в денежном выражении на 28 % больше, чем в 2010 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.ukrprod.kiev.ua/news/12095.

12. Управління логістикою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nibulon.com/r/production.php?id=5.

13. Хэндфилд Р. Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р. Б. Хэндфилд, Э. Л. Николс-мл.; пер. с англ. – М.: ИД „Вильямс”, 2003. – 416 с.

14. Ready to feed the world / Agriculture in Ukraine. – Dragon Capital. – May 31, 2011. – 134 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf