ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Талавіра Є.В., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблеми підвищення ефективності роботи вантажного вагонного парку залізниць України в контексті Державної цільової програми реформування залізничного транспорту . Проаналізований сучасний стан інвестиційних потоків у вагонному господарстві Укрзалізниці та представлені дослідження їх перспективного росту в період до 2021 року.

Ключові слова:

вантажні вагони, інвестиції, інноваційне оновлення, реформування, експлуатаційні витрати

Використана література:

1. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс]: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. 1390 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. 1106. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

2. Аксенов И. М. Осо­бенности реструктуризации в современ­ных условиях / И. М. Аксенов, B. B. Пасечник // Залізнич. транспорт Ук­раїни. – 2001. 1. С. 11-14.

3. Бараш Ю. С. Основні напрямки структурної реформи залізничного транспорту / Ю. С. Бараш // Залізнич. транспорт Ук­раїни. – 2004. № 2. С. 3-5.

5. Ейтутіс Г. Д. Механізм управління підприємствами залізничного транспорту України з урахуванням регіональних умов / Г. Д. Ейтутіс // Залізнич. транспорт України. – 2006. № 3. С. 18-21.

6. Кривопишин А. М. Региональная политика железных дорог Украины в период их реформирования / А. М. Кривопишин, Г. Д. Эйтутис // Залізнич. транспорт України. – 2007. № 1. С. 44-46.

7. Цвєтов Ю. М. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України / М. Ю. Цвєтов, М. В. Макаренко. – К.: КУЕТТ, 2007. – 222 с.

8. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук; за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. М. Сича. К.: Логос, 2004. 381 с.

9. Основи управління фінансами залізничного транспорту: навчальний посібник / М. В. Макаренко, Н. М. Колесникова, Н. І. Богомолова [та ін.]. – К.: ДЕТУТ, 2011. – 342 с.

10. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та магістрів ДЕТУТ «Шляхи та напрямки структурної реформи залізничного транспорту України» [Електронний ресурс]. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.detut.edu.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf