ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Базилюк А.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Концева В.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Хоменко І.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто методичні основи аналізу й оцінки синергетичного ефекту функціонування та розвитку транспортних кластерів в умовах посилення циклічності. Особлива увага приділена соціальному ефекту діяльності кластерних формувань.

Ключові слова:

Використана література:

1. Асаул В. В. Формализация процесса функционирования конкурентных структур на основе синергетического подхода / В. В. Асаул // По пути к возрождению: перспективы развития российской экономики: науч. тр. рос. науч.-практ. конф. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 1. – С. 47-52.

2. Аюров Д. О. Синергетика экономики / Д. О. Аюров. – М.: Изд-во Московского горного университета, 2005. – 234 с.

3. Дружинин А. В. Эффект структуризации и заемный капитал в условиях становления информационного общества / А. В. Дружинин. – М.: Терра, 2004. – 136 с.

4. Хоменко І. О. Застосування фрактальних структур при дослідженні динаміки економічних явищ та процесів / І. О. Хоменко // Вісник ЧДТУ. Серія “Економічні науки”: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 46. – С. 52-55.

5. Peitgen H. O. The Beauty of Fractals. / Peitgen H. O., Richter P. H. // Shpringer-Verlag, Berlin, 1996

Переглянути статтю    Завантажити pdf