ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Костровець Л.Б., Донецький державний університет управління, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначені основні положення Концепції демографічного розвитку України до 2015 року, розглянуто стан демографічної ситуації і зроблено висновок, яким чином можливо досягнути визначених цілей державної демографічної політики.

Ключові слова:

Використана література:

1.Біляцький С. Демографія – найголовніший чинник майбуття / С. Біляцький, А. Хахлюк // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 5. – С. 45-49.

2.Піщуліна О. М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами в Україні / О. М. Піщуліна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11). – С. 175-184.

3. Данюк В. М. Управління трудовими ресурсами / В. М. Данюк, А. М. Колот. – К., 1995. – С. 45.

4. Вовканич С. Розвиток інтелектуального потенціалу та зовнішньоміграційні процеси / С. Вовканич, Х. Копистянська, Л. Ноджак //Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 23-35.

5. Пастернак-Таранушенко Г. Демографічна складова економічної безпеки / Г. Пастернак-Таранушенко // Вісник Академії наук України. – 2005. – № 11-12. – С. 23.

6. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / [С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін.]; за заг. ред. Б. М. Данилишина. – [2-ге вид.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 с.

7. Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 рр. // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 1. – С. 5-22.

Переглянути статтю    Завантажити pdf