ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Коноваленко М.К., Міжнародний Слов'янський університет, м. Харків, Україна

Яковлєва О.В., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі розглянуті теоретичні та методичні аспекти управління розробкою та реалізацією стратегії підприємства в умовах змін, які спричинені інновацією. Надано покроковий алгоритм розробки стратегії управління інноваційним потенціалом промислового підприємства.

Ключові слова:

стратегія розвитку, інноваційний потенціал підприємства, інновація, стратегічні зміни, стратегія підприємства

Використана література:

1. Веснин В. Р. Корпоративное управление / В. Р. Веснин. – М.: МГИУ, 2008. – 153 с.

2. Грузинов В. П. Экономика предприятия и предпринимательство / В. П. Грузинов. М.: СОФИТ, 1994.496 с.

3. Жарковская Е. П. Антикризисное управление / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский. – М.: Омега-Л, 2011. – 467 с.

4. Ильин А. И. Планирование на предприятии: учебное пособие / А. И. Ильин. Минск: Новое здание, 2000. – 365 с.

5. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел. – СПб.: Питер, 2001. 336 с.

6. Степанова Г. Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятие: учебное пособие / Г. Н. Степанова. М.: МГУП, 2001.136 с.

7. Уткин Э. А. Антикризисное управление / Э. А. Уткин. – М.: ЭКМОС, 1997. – 400 с.

8. Ямалов И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. – М.: Бином, 2010. – 288 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf