ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Іванова Н.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Постоляко Н.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті здійснено аналіз ринку послуг України, оцінено його структуру та виявлено передумови і тенденції розвитку. Останні роки спостерігається збільшення обсягу послуг ділового характеру, що потребує удосконалення системи виробничого обслуговування підприємств і становлення інфраструктурного комплексу. Особливу увагу приділено інноваційному підходу в забезпеченні розвитку сфери послуг та впровадженню засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова:

послуги, ринок послуг, ділові послуги, виробнича інфраструктура, інновація, інформаційно-комунікаційна технологія, електронна комерція

Використана література:

1. Діяльність підприємств сфери послуг. Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 160 с.

2. Кондратьев В. Б. Сфера услуг в постиндустриальной экономике [Электронный ресурс] / В. Б. Кондратьев. – Режим доступа: http://www.perspectivy.info/oykumena/ekdom/ sfera_uslug_v_postindustrialnoj_ekonomike_2010-12-21.htm.

3. Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. 17. Bericht. Kieler Diskussions-beitraege. 310/311. Institut fuer Weltwirtschaft. Kiel, 1998.

4. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

6. Сфера услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/SFERA_USLUG.html?page=0,1.

7. Эволюция рынка интернет-услуг Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://svtele.com/post/2529.

8. Мобильные телефоны – мощный канал продаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/mobilnye_telefony_moschnyy_kanal_prodazh.

9. Оборот украинского рынка онлайн-торговли не превышает $500 млн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ain.ua/2010/10/25/34661.

10. Каким будет B2B маркетинг в 2011? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://b2b-insight.management.com.ua/2011/01/kakym-budet-b2b-marketynh-v-2011/.

11. Електронна комерція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.

Переглянути статтю    Завантажити pdf